a

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
otrzymała akredytację  Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027 o numerze 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103832.

a

a

a

a

a

a

Przez najbliższe kilka lat będziemy realizować projekty, których celem jest:

– wzrost umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się i wykorzystaniu technologii cyfrowej
w celu motywacji uczniów do nauki, uatrakcyjnienia zajęć, podnoszenia umiejętności uczniów;

– wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności nauczana włączającego, pracy z uczniem ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi, niwelacji zaburzeń emocjonalno-społecznych u młodzieży;

– podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.

a

Project nr 1
(2023-1-PL01-KA121-SCH-000141839) trwać będzie od 01.06.2023 do 31.08.2024 r.
W ramach działań projektowych 25 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalić będzie umiejętności posługiwania się i wykorzystania na lekcjach technologii cyfrowej oraz rozwijać będzie swe umiejętności komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele poznają nowe metody, formy pracy w szkole w tym aktywizujące uczniów jak również sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy rówieśniczej.

a

Szkolenia:

Introducing sustainability through game-based learning and gamification

Digital tools for cultural heritage education

Fluency & english language development

Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention

Embracing neurodiversity –sen – supporting special educational needs (sen)

Fluency and english language development

Refresher course for already practicing english language teachers (esl,efl,esol)

English language course for teachers: building foundations – beginner level

ICT in the classroom: innovative tools to facilitate students learning, collaboration and creativity

Art as therapy: self-expression and special needs in art education

Spice up your teaching ideas – language teaching methodology

a

a

a

Więcej informacji TUTAJ

a

Copyright © 2020

Skip to content