Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’

a

a

Project przeznaczony jest dla uczniów w wieku 13 – 15 lat i trwać będzie od 15 września 2017r. do 14 września 2019r.

Uczestniczą w nim uczniowie i nauczyciele  z następujących szkół:

– koordynator – Integrierte Gesamtschule Hanower – Niemcy

– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu – Polska

– I. E. S. Los Cerros  Ubeda – Hiszpania

a

Celem działań jest doskonalenie języka angielskiego – sprawności mówienia, pisania, czytania i słuchania i  wzbogacanie słownictwa przez uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych, etnicznych i edukacyjnych. Sprawność komunikowania się w języku obcym uczniowie będą głównie doskonalić w czasie wyjazdów do Niemiec i Hiszpanii oraz podczas spotkań z kolegami z partnerskich szkół na platformie edukacyjnej eTwinning – na chacie.

a

Ponadto poznają wartości zawarte w ponadczasowej sztuce Wiliama  Szekspira ‘Romeo i Julia’, takie jak: miłość czy  przyjaźń. Uczniowie będą mieli możliwość analizowania, a następnie i przedstawienia na scenie wybranych aktów powyższej sztuki.

Projekt składa się z siedmiu modułów:

– Module 1 – ‘I and the Others’ (Ja i inni)

– Module 2 – ‘Friendship and Love’ (Przyjaźń i miłość)

– Module 3 – ‘Displacement and Borders’ (Przemieszczanie się a granice)

– Module 4 – ‘Workshop Phase’ (Warsztaty)

– Module 5 – ‘ I and We’ (Ja i my)

– Module 6 – ‘War and Flight’ (Wojna i ‘lot’)

– Module 7 – ‘Workshop Phase’ (Warsztaty)

Nasza grupa projektowa to uczniowie klas 7 szkoły podstawowej i klas 2 i 3 gimnazjum, którzy należą do koła teatralnego prowadzonego przez panią  Beatę Kowalską.

a

Skład grupy:

– Weronika Ciesak z kl.3gD

– Julia Nowak z kl. 3gD

– Julia Munik z kl.3gD

– Natalia Jakubczyk z kl.3gD

– Filip Pronin z kl.3gD

– Wojciech Piwoński z kl.3gD

– Marcel Pyciarz z kl.3gD

– Julia Porada z kl.2gD

– Łucja Saracen z kl.2gD

– Jagoda Kłys z kl.2gD

– Maciej Kowalski z kl.7C

– Kacper Czubak z kl.7C

– Szymon Jesionek z kl.7D

a

Opiekunowie:

– Beata Kowalska – nauczyciel języka polskiego

– Alina Szewczyk – nauczyciel języka angielskiego

Naszym pierwszym zadaniem było wypisanie przez uczniów, w języku angielskim, oczekiwań odnośnie tego projektu, a następnie przygotowanie CV w formie prezentacji multimedialnej.  Uczniowie pisali o swoich zainteresowaniach, szkole, kolegach i  rodzinie. Powstały bardzo interesujące prace, które zostaną zamieszczone w tzw. the Joint Book, którą przygotuje każdy z uczestników tego projektu.

a

a

a

‘Transnational project meetings’ (spotkania robocze nauczycieli)

W dniach 18 – 21 października 2017r. odbyła się pierwsza projektowa wizyta robocza. Nauczyciele – opiekunowie działań projektowych w poszczególnych szkołach spotkali się w szkole koordynującej projekt w Hanowerze w Niemczech.

Zrealizowano następujące zadania

 • ustalenie zasad współpracy i porozumiewania się(on line, comiesięczne spotkania uczniów oraz nauczycieli na chacie)
 • ustalenie zakresu obowiązków każdego z partnerów
 • określenie zadań i szkół odpowiedzialnych za ich realizację – ustalenie terminów wizyt tzw.Learning Teaching Training Activities  (wizyty w szkołach partnerskich)

 – Niemcy – przygotowanie pierwszej wizyty w styczniu 2018r.,

–  Polska – przygotowanie drugiej wizyty w czerwcu 2018r.,

– Hiszpania – przygotowanie trzeciej wizyty w październiku 2018r.

 • założenie projektu na platformie e-Twinning
 • zaprojektowanie logo projektu
 • omówienie modułu 1 i 2 – zadania do wykonania przez szkoły partnerskie
 • omówienie budżetu

Jednym zadań było zaprojektowanie logo projektu. Było kilka propozycji, a najlepsze logo zostanie wybrane w czasie wizyty z uczniami w Hanowerze.

a

a

a

W dniach 08.01.2018 – 12.01.2018r. uczestniczyliśmy w spotkaniu w Hanowerze w Niemczech w tzw. Learning Teaching Training Activities.

W czasie warsztatów, w trzech grupach, z kolegami z Niemiec i Hiszpanii przygotowaliśmy wybraną scenę ‘Romea i Julii’ (Akt 1 scena 5), którą zaprezentowaliśmy w szkole partnerskiej  w Hanowerze w ostatni dzień naszej wizyty. Mieliśmy także możliwość zwiedzenia Hanoweru i ratusza, gdzie spotkaliśmy sie z przedstawicielem władz tego miasta. Po zajęciach wspólnie z kolegami , którzy nas gościli w swoich domach, aktywnie spędzaliśmy wolny czas i mieliśmy możliwość poznania tradycji tego kraju. Przez cały pobyt w Niemczech komunikowaliśmy się w języku angielskim i wzbogacaliśmy zasób słownictwa.

Plan LTTA w Hanowerze

Poniedziałek 08.01.2018r.

 • powitanie gości
 • prezentacje szkół biorących udział w programie Erasmus+
 • zwiedzanie szkoły
 • warsztaty – część 1 (próba Prologu w grupach 15 osobowych)
 • prezentacje poszczególnych grup
 • warsztaty – część 2 (‘Ja i inni’ – wywiady, kwestionariusze)
 • warsztaty – część 3 (przygotowanie prezentacji)

Wtorek 09.01.2018r.

 • zwiedzanie ratusza
 • wycieczka po Hanowerze (wykonywanie zdjęć na prezentację w piątek)

Środa 10.012018r.

 • warsztaty – część 4
 • prezentacja plakatów (przyjaźń, miłość)
 • warsztaty- część 5 (Romeo i Julia – akt I scena 5)

Czwartek 11.01.2018r.

 • warsztaty – część 6 (próba aktu I scena 5 Romea i Julii)
 • kontynuacja warsztat ów – podsumowanie

Piątek 12.01.2018r.

 • warsztaty – część 6 – próba, przygotowanie dekoracji
 • prezentacja Romea i Julii (aktu I sceny 5)
 • kolacja pożegnalna

    W czasie podróży do Niemiec  uczestniczyliśmy w wycieczce do Tropical Islands, a w drodze powrotnej do Polski mieliśmy okazję zwiedzić stolicę Niemiec, Berlin.

     W czasie wizyty w Niemczech przez uczniów ze szkół partnerskich zostało wybrane logo projektu Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’. Zwyciężyło  logo zaprojektowane przez uczniów z Hiszpanii.

 

a

a

23 – 24.04.2018 – 2nd TNM

W dniach 23 – 24 kwietnia 2018r. w PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu odbyła się druga projektowa wizyta robocza.

Zrealizowano następujące zadania:

– podsumowanie Modułu 1 ‘I and the Others’ i Modułu 2 ’Friendship and Love’

– omówienie sposobów rozpowszechniania projektu

– komunikowanie się uczniów

– omówienie Modulu 3 ‘Displacement and Borders’

– utworzenie nowego konta w GOOGLE+ (Los Cerros)

– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań

– omówienie raportu przejściowego

– 3rd LTTA w Radomiu – omówienie wizyty z uczniami w czerwcu 2018r.

a

a

a

2nd ERASMUS+ Meeting (LTTA) in Radom 04 – 08 June 2018

W dniach 4 – 6 czerwca 2018r. w PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu gościliśmy uczniów i nauczycieli z Niemiec oraz Hiszpanii.

a

Przebieg wizyty:

a

Poniedziałek 4 czerwca 2018r.

– powitanie gości przez Pana Dyrektora Jana Rychlickiego i Panią Gertrud Rust, koordynatora projektu

– prezentacja szkół

– gry integrujące

– zwiedzanie szkoły

– uczestnictwo w lekcjach języka angielskiego

– warsztaty 1 – omówienie technik plastycznych potrzebnych do wykonania kalendarza

– warsztaty 1 (c.d.) – burza mózgów (pomysły związane z kalendarzem)

a

Wtorek 5 czerwca 2018r.

– warsztaty 2 – praca nad kalendarzem

– warsztaty 3 – kontynuacja pracy nad kalendarzem

– wycieczka do Urzędu Miasta

– zwiedzanie miasta z kolegami z rodzin goszczących

a

Środa 6 czerwca 2018r.

– wycieczka autokarowa do Warszawy – zwiedzane: Starówki, Opery Narodowej i Pałacu Kultury i Nauki

a

Czwartek 7 czerwca 2018r.

– warsztaty 4 – kontynuacja pracy nad kalendarzem

– Scena balkonowa (Balcony Scene) z ‘Romea i Julii’ W. Szekspira – próba przedstawienia w grupach, przydział zadań

-grill – integracja uczestników projektu

a

Piątek 8 czerwca 2018r.

– próba aktu 2 sceny 2 – Sceny balkonowej ze sztuki W. Szekspira

– przygotowanie scenografii

– uroczyste zakończenie wizyty (przemówienie Pana Dyrektora Jana Rychlickiego i Pani Gertrud Rust)

– prezentacja kartek z kalendarza przez liderów poszczególnych grup

– wręczenie certyfikatów uczestnictwa w spotkaniu w Radomiu

– zaprezentowanie Sceny balkonowej przez poszczególne grupy

– uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym

– kolacja w Kazimierzu Dolnym

a

Sobota 9 czerwca 2018r.

Pożegnanie gości.

a

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z przebiegu wizyty

a

 

Trzecie spotkanie nauczycieli – 3rd TNM odbyło się w Ubedzie  w Hiszpanii w dniach 17 – 18 września 2018r.

Przebieg spotkania:

 • podsumowanie pierwszego roku projektu
 • krótkie omówienie modułów  do realizacji  w drugim roku projektu
 • szczegółowe omówienie modułu 5
 • komunikowanie się nauczycieli  z partnerskich szkół
 • szczegółowe omówienie trzeciej wizyty z uczniami – 3rd LTTA w  Ubedzie

W czasie spotkania podsumowano pierwszy rok projektu. Wszystkie cele zostały zrealizowane, a na bieżąco rozwiązywano zaistniałe problemy.  Następnie pokrótce zostały omówione pozostałe moduły.

Zwrócono także uwagę na doskonalenie sprawności mówienia w języku angielskim. W celu nabywania umiejętności  komunikowania się  uczniów zaproponowano wykorzystanie teatru radiowego na zajęciach koła teatralnego Erasmus+ i utworzenie nowych grup, aby mogli rozmawiać ze sobą  wykorzystując  komunikatory internetowe np. Twinspace lub Google +.

Główny koordynator projektu – Niemcy przypomniał także o kontynuacji pracy nad  pamiętnikiem tj. Joint Book.  Wszystkie materiały niezbędne do powstania ‘Joint Book’ uczniowie powinni zabrać ze sobą do Hanoweru na ostatnią wizytę (maj 2019r.).

Szczegółowo omówiono moduł 5, ze zwróceniem uwagi na ulubioną piosenkę, której nagranie uczniowie powinni zabrać ze sobą na wizytę w Ubedzie.

Następnie ustalono termin video konferencji dla nauczycieli i szczegółowo omówiono zbliżającą się wizytą z uczniami w Ubedzie.

Na zakończenie ustalono termin czwartej wizyty nauczycieli – 4th TNM i wizyty z uczniami – 4th LTTA w Hanowerze w lutym i maju 2019r.

Wszystkie cele wizyty zostały zrealizowane.

 

 

 

 

W dniach 15 – 19 października  2018r. byliśmy z wizytą w Ubedzie w Hiszpanii.

W czasie warsztatów w szkole pracowaliśmy nad wybranymi scenami  z dramatu W. Szekspira ‘Romeo  i Julia’, a następnie przygotowaliśmy w grupach krótkie filmy, które zaprezentowaliśmy w ostatni  dzień  wizyty w Ubedzie.

Doskonaliliśmy sprawność  komunikowania się w języku angielskim. a także rozwijaliśmy umiejętności teatralne. Wzbogacaliśmy zasób słownictwa i zwrotów nie tylko w języku angielskim, ale także poznawaliśmy podstawowe zwroty w języku gospodarzy.

Dzięki tygodniowemu pobytowi u rodzin naszych kolegów i koleżanek biorących udział w projekcie mogliśmy także bliżej poznać kulturę i tradycje panujące w Hiszpanii oraz nawiązać przyjaźnie. Poznawaliśmy również historyczne miejsca , zwiedzaliśmy  Madryt, Ubedę i Grenadę. Byliśmy także z wizytą w ratuszu w Ubedzie, gdzie przywitała nas pani burmistrz.

Przebieg wizyty:

Poniedziałek 15.10.2018r.

 • powitanie uczestników projektu przez dyrektora szkoły LosCerros
 • gry integrujące
 • zwiedzanie szkoły
 • warsztaty – omówienie zadań do zrealizowania w bieżącym tygodniu
 • założenie kont uczestnikom projektu na GOOGLE+

Wtorek 16.10.2018r.

 • warsztaty – praca w grupach nad trzema scenami ze sztuki W. Szekspira
 • zwiedzanie Ubedy
 • wizyta w ratuszu

Środa 17.10.2018r.

 • wycieczka do Grenady – zwiedzanie miasta i Pałacu Alhambra

Czwartek 18.10.2018r.

 • warsztaty – praca nad nagraniem video- próby, przygotowanie rekwizytów i podkładu muzycznego
 • wspólna kolacja w pizzerii

Piątek 19.10.2018r.

 • warsztaty – dalsza praca nad filmem, nagrywanie scen
 • przygotowania do wieczoru podsumowującego tygodniowe spotkanie w Ubedzie
 • uroczysty apel  z udziałem dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców oraz uczniów

 

 

FORUM ERASMUS+

Dnia 20 listopada 2018r. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 odbyło się FORUM ERASMUS+.

Uczestniczyły w nim panie Beata Kowalska i Alina Szewczyk.

Na spotkaniu odbyły się:

 • wymiana dobrych praktyk dotyczących realizacji projektów ERASMUS+
 • wymiana doświadczeń z realizacji projektów ERASMUS+
 • omówienie perspektywy ERASMUS+ po roku 2012

a

a

a

a

4th Erasmus+  Meeting in Hannover (Germany) – 11-18.05.2019

W dniach 11-18.05.2019r. w Hanowerze odbyła się  czwarta, a zarazem ostatnia wizyta z uczniami w ramach projektu Erasmus+.

Przebieg wizyty:

13.05.2019r. (poniedziałek)

 • powitanie,
 • zwiedzanie szkoły
 • Warsztaty 1 – próba wybranych scen sztuki W. Szekspira pt. „Romeo i Julia’’,
 • warsztaty 2 – bindowanie książek tzw. Joint Books (część 1),
 • warsztaty 3 – modyfikacja wybranych scen sztuki.

14.05.2019r. (wtorek)

 • warsztaty 4 – bindowanie książek (część 2),
 • warsztaty 5 – próba sztuki c.d.

15.05.2019r. (środa)

 • warsztaty 6 – dyskusja na temat kostiumów, scenografii; próba sztuki,
 • warsztaty 7 – próba chóru (Oda do radości),
 • warsztaty 8 – próba sztuki c.d.

16.05.2019r. (czwartek)

 • wizyta w ratuszu (Town Hall), spotkanie z burmistrzem,
 • wizyta w „Open Theatre’’.

17.05.2019r. (piątek)

 • próba sztuki ,
 • warsztaty 10 – sprawy organizacyjne dotyczące uroczystości podsumowującej projekt,
 • próba chóru,
 • uroczystość w auli – prezentacja wybranych scen sztuki; przemówienia dyrekcji i koordynatora  projektu  Gertrud Rust’; wręczenie certyfikatów,
 • grill na zakończenie tygodniowego spotkania w Hanowerze.

  Ponadto w drodze do Hanoweru uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili Dortmund, głównie stadion Borurssi  Dortmund  i  wysoką wieżę telewizyjną  w Parku Westfalskim. Mieli  także możliwość podziwiania roślinności w parku  w czasie przejażdżki wyciągiem krzesełkowym.

Była to czwarta, a zarazem ostatnia wizyta w ramach projektu Erasmus+.

a

Copyright © 2020

Skip to content