Szkoła XXI wieku- nowe horyzonty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania

apowerlogo

W działaniach bierze udział 18 nauczycieli różnych specjalności: język polski, plastyka, wychowanie fizyczne, przyroda, historia, język angielski, religia.

Uczestnicy odbędą szkolenia z zakresu:

– technologii cyfrowej i wykorzystywania TIK na zajęciach (Malta, Hiszpania, Wielka Brytania),

– metodyki nauczania języka angielskiego (Irlandia)doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim (Malta).

Po zakończeniu kursów nauczyciele wdrożą zdobyte wiadomości i umiejętności na zajęciach z uczniami, podczas lekcji otwartych, prowadząc koła zainteresowań.

a

a

W roku szkolnym 2016/2017 dwie nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, Alina Szewczyk i Katarzyna Korycińska, wzięły udział w kursie metodycznym ,,Activate your English for teaching’’ (,,Uaktywnij swój angielski w nauczaniu’’) w ramach programu Erasmus + – „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Szkolenie metodyczne, zorganizowane przez instytucję ,,English Matters’’, miało miejsce w Dublinie (Irlandia) i odbywało się na terenie słynnej irlandzkiej uczelni Trinity College. Zajęcia dotyczyły pracy z dziećmi szkoły podstawowej i młodzieżą szkolną gimnazjum.

Podczas kursu nauczycielki miały możliwość rozwijania swoich umiejętności, wzbogacania słownictwa, doskonalenia płynności w mówieniu, usprawnienia w posługiwaniu się językiem angielskim jako środkiem komunikacji w klasie i w codziennych sytuacjach. W czasie szkolenia poznały również ciekawe ćwiczenia, techniki i metody pracy w parach i grupach. Uczestnictwo w kursie okazało się również wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych i informacji z wykładowcami i nauczycielami z innych krajów europejskich oraz poznania wielu nowych ludzi. Dwutygodniowy pobyt w Dublinie przyczynił się do kontaktów z Irlandczykami, poznania ich kultury, mentalności, zwyczajów i tradycji. Przyjemnym oderwaniem się od intensywnej pracy na zajęciach były organizowane wycieczki turystyczne, dzięki którym można było zwiedzić takie piękne, historyczne i kulturowe miejsca Irlandii jak Dublin, Glendalough, Kilkenny czy też Klify Moheru.

Po zakończonym szkoleniu nauczycielki zamierzają podzielić się swoją wiedzą i zdobytym na kursie doświadczeniem z innymi nauczycielami ZSI, m.in. prowadząc lekcje otwarte z wykorzystaniem poznanych na kursie ćwiczeń i metod podczas pracy z dziećmi na lekcji.

a

 

a

a

Nauka języka angielskiego na słonecznej Malcie

Kursy językowe  realizowane w ramach programu Erasmus + są doskonałą  okazją do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji  zawodowych nauczycieli. W lipcu siedem nauczycielek: Karolina Borczuch, Grażyna Ferenc, Małgorzata Kopera, Anna Malatyńska, Beata Plutka, Justyna Przydatek i Aneta Tarnowska doskonaliło ogólną znajomość języka angielskiego na kursie prowadzonym przez szkołę językową Executive Training  Institute w St. Julian na Malcie.  Codzienne, kilkugodzinne zajęcia miały formę warsztatową i w dużej mierze opierały się na interaktywnych zadaniach, w które angażowani byli wszyscy uczestnicy. Były dyskusje,  odgrywanie ról w parach  lub w grupie, słuchanie i oglądanie materiałów  opartych na aktualnych stronach internetowych oraz ćwiczenia w aktywnym używaniu języka angielskiego. Organizatorzy kursu zadbali także o czas wolny uczestników – odbyły się wycieczki krajoznawcze  do  najciekawszych   miast:  Valetty, Mdiny i Rabatu oraz na wyspę Gozo, które także dostarczały wielu okazji do rozwijania umiejętności językowych. Był to bardzo pracowity i ciekawy tydzień. Pozwolił   z całą pewnością polepszyć znajomość języka angielskiego, ale   stał  również okazją do nawiązania wielu nowych znajomości z nauczycielami z  innych krajów, wymiany doświadczeń i być może realizacji wspólnych projektów w przyszłości.

a

 

„Getting ready for the Digital classroom” – BARCELONA

W połowie września pięć nauczycielek – Dorota Banaś, Agnieszka Iwańska, Anetta Mąkosa, Anna Niziołek i Katarzyna Piwowar – pojechało do Barcelony, aby uczestniczyć w kursie „Getting ready for the Digital classroom”. To były bardzo pracowite dni. Dowiedziałyśmy się na czym polega praca nauczyciela on – line, w jaki sposób korzystać z platformy Moodle i jakie są sposoby motywowania uczniów do pracy w sieci. Każda z nas miała możliwość zaprojektowania kursu e-learningowego, w którym zawarła różnego rodzaju treści, zdjęcia, filmy oraz testy sprawdzające prezentowanego znajomość materiału. Nabyłyśmy również umiejętność zakładania czatów i forów dyskusyjnych, które są bardzo pomocne przy dzieleniu się wiadomościami i spostrzeżeniami. Ponadto podczas zajęć było wiele okazji, aby wymienić się doświadczeniami w pracy w szkole z innymi uczestnikami kursu, którzy przybyli m.in. z Czech i Bułgarii. Kurs zakończył się prezentowaniem i omówieniem własnej pracy.

Nie należy również zapominać o pięknych miejscach Barcelony, które mogłyśmy podziwiać podczas popołudniowych spacerów po mieście.

a

a

 

 

aa

KONFERENCJA ERASMUS+

Radomskie szkoły idą z duchem czasu i wychodzą naprzeciw konieczności rozwoju placówek oraz wszechstronnego kształcenia dzieci i młodzieży.

28 listopada 2017 r. – z inicjatywy szkolnego koordynatora projektów Erasmus +, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej w Radomiu, odbyła się konferencja „PROJEKTY ERASMUS+ i POWER w twojej szkole”, poświęcona realizacji europejskich projektów ERASMUS+ (akcja KA2 i KA1) oraz POWERSE (akcja KA1). W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 nauczycieli z palcówek oświatowych Radomia i nie tylko, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych.

 Podczas konferencji przybliżono ideę, cele i zasady realizacji projektów Erasmus+ oraz POWERSE, omówiono najistotniejsze zagadnienia wniosku projektu, raportu przejściowego i końcowego, rezultatów oraz promocji działań. Ponadto konferencja była dobrą okazją do podzielenia się doświadczeniami związanymi z pracą na platformie Mobility Tool oraz e-Twinning, promocji szkół, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Utworzono sieć partnerów i grupę wsparcia. Meeting stał się jednocześnie zalążkiem nowych projektów europejskich.

a

Copyright © 2020

Skip to content