Dziś uczeń – jutro pracownik – komponent IV

 

 

 

Komponent IV

a

PSP Nr 14 Integracyjna realizuje kolejny międzynarodowy projekt

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, we współpracy ze szkołą w Islandii, realizuje projekt PROGRAM EDUKACJA „Dziś uczeń – jutro pracownik. Równe szanse dla wszystkich”, numer EOG/21/K4/W/0022. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 35 400 Euro otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

a

Celem projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń na polu nauczania włączającego pomiędzy placówkami kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadania przedsięwzięcia realizowane są poprzez współdziałanie PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu i Sudurnes Comprehensive College w Keflaviku (Islandia). Obydwie placówki stawiają na przygotowanie młodzieży do przyszłego życia w społeczeństwie. Kierownictwo szkół oraz kadra uważają za konieczne poznawanie wzorcowych systemów i metod pracy nauczania włączającego. Projekt przewiduje dwustronną wymianę uczestników w celu obserwacji zajęć typu „job shadowing” oraz poznanie systemu nauczania włączającego. Ponadto zakłada się czerpanie ze wzajemnych doświadczeń, tak aby poprzez nauczanie i terapię wyrównywać braki dzieci z różnych środowisk, o mniejszych możliwościach edukacyjnych.

Działania projektowe realizują dyrekcja szkoły oraz nauczyciele różnych specjalności oraz specjaliści wspomagający pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praca w projekcie i jej rezultaty obejmą dyrekcję, wszystkich nauczycieli, terapeutów. Przewidywane rezultaty to:

– poznanie i wdrażanie w placówce modelu, metod i sposobu prowadzenia nauczania włączającego, wzajemna wymiana˛ doświadczeń

– wypracowanie modelu edukacji włączającej, korekta systemu istniejącego w placówce

– opracowanie i stopniowe wdrożenie innowacji pedagogicznej – nauczanie włączające z przygotowaniem zawodowym – kucharz

– wzrost umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych nauczycieli organizujących proces edukacji włączającej.

Zaplanowano długoterminowe upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Skierowane będzie do wielu grup docelowych na każdym etapie trwania projektu i jego zakończeniu. Spodziewane rezultaty obejmą szeroką grupę odbiorców: społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz społeczność lokalną (placówki integracyjne i specjalne). Nasze działania i rezultaty skierujemy także do nauczycieli ze szkół z całej Polski i Europy, promując projekty europejskie, dzieląc się zdobytą wiedzą podczas szkoleń, konferencji i warsztatów.

a

4 – 6.04.2022 r. – wizyta polskich nauczycieli w Sudurnes Comprehensive College, Keflavik, Islandia

W marcu 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie kadry nauczycielskiej z obydwu szkół partnerskich wspólnie realizujących projekt PROGRAM EDUKACJA „Dziś uczeń – jutro pracownik. Równe szanse dla wszystkich”. Gospodarzami byli nauczyciele ze szkoły w Keflaviku (Islandia), którzy zaprezentowali kolegom oraz koleżankom z Polski formy i metody swojej pracy. W wizycie wzięło udział 9 nauczycieli z PSP Nr 14 Integracyjnej w Radomiu – dyrekcja szkoły oraz nauczyciele różnych specjalności – nauczyciele przedmiotu oraz specjaliści wspomagających pracę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czasie trzech dni pobytu w Keflaviku uczestnicy poznali system edukacji tego kraju, wyposażenie i pracę szkoły, obserwowali zajęcia lekcyjne, poznali sposoby wdrażania młodzieży do życia zawodowego poprzez różnego rodzaju warsztaty zawodowe. Spotkanie było świetną okazją do poznania metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a przede wszystkim zasad i form nauczania włączającego, sposobów zaangażowania młodzieży w proces nauczania i praktycznego przygotowania jej do pracy i życia. Nauczyciele z Radomia obserwowali m.in. zajęcia języka angielskiego, języka islandzkiego, matematyki, klas łączonych, edukacji społecznej, wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, edukacji zawodowej. Ponadto wizyta była okazją do dyskusji o celowości nauczania włączającego, jego efektach i skutkach dla ucznia. W czasie rozmów formalnych i nieformalnych pomiędzy kadrą islandzką i polską podzielono się pomysłami dotyczącymi efektywnej pracy z dziećmi, porównano formy pracy nauczania włączającego w obydwu placówkach, wskazano różnice i podobieństwa w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Pobyt w Islandii był również znakomitą okazją do zobaczenia najpiękniejszych zakątków tego kraju oraz doświadczenia niezwykłej serdeczności i otwartości jego mieszkańców.

Kolejne spotkanie już w maju. Tym razem to PSP Nr 14 Integracyjna będzie gościła nauczycieli z Sudurnes Comprehensive College w Keflaviku.

a

a

a

a

a

a

Wizyta islandzkich nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.

 a

Od poniedziałku do środy – 16 – 18.05.2022 r. PSP Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu gościła u siebie 6 nauczycieli z Sudurnes Comprehensive College w Keflaviku (Islandia). Obydwie placówki realizują projekt PROGRAM EDUKACJA „Dziś uczeń – jutro pracownik. Równe szanse dla wszystkich”, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Celem przedsięwzięcia jest współpraca i wymiana doświadczeń na polu nauczania włączającego pomiędzy placówkami kształcącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku ze spotkaniem na terenie szkoły miały miejsce niesamowite działania mające na celu pokazanie gościom naszej codziennej pracy, metod nauczania uczniów zdrowych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W poniedziałek -16.05.2022 r. -goście oglądali szkołę, obserwowali zajęcia lekcyjne oraz specjalistyczne. Był też czas na rozmowy i wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem zaprzyjaźnionych placówek.

Wtorek – 17.05.2022 r. – spędziliśmy na sportowo. Na szkolnym boisku odbyła się Edukacyjna Olimpiada Sportowa. Patronat Honorowy nad imprezą objęła Zastępca Prezydenta Miasta Radomia – Katarzyna Kalinowska. Olimpiada miała zasięg międzyszkolny. Uczestnikami zawodów mogły być dzieci uczęszczające do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi na terenie Radomia i okolic. W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn. Uczniowie wraz z opiekunami przybyli z kilku radomskich szkół podstawowych. Zabawy było co niemiara, ponieważ konkurencje wymagały różnych umiejętności oraz współpracy w grupie. Cały czas towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda i doskonałe humory. Na zakończenie imprezy każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz drobne upominki.

W środę – 18.05.2022 r. – miało miejsce kolejne wielkie wydarzenie – konferencja dla nauczycieli po hasłem „NAUCZANIE WŁĄCZAJĄCE w twojej szkole” połączona z warsztatami z zakresu sposobów i metod organizacji nauczania włączającego. Przybyło ponad 30 nauczycieli z wielu radomskich szkół. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali o metodach i formach pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które wykorzystywane są w szkole w Islandii. Druga część spotkania poświęcona była zajęciom praktycznymi, które poprowadzili nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu.

To było bardzo intensywne trzy dni. Wiele się nauczyliśmy w związku z nauczaniem włączającym w szkołach polskich i islandzkich. Mamy nadzieję na utrzymanie współpracy ze szkołą w Keflaviku i dalszą wymianę doświadczeń.

a

a

a

a

a

a

https://sites.google.com/view/programedukacja/wydarzenia

 

https://sites.google.com/view/programedukacja/strona-g%C5%82%C3%B3wna

a

Copyright © 2020

Skip to content