„Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu!”

a

a

Autorytet dla dziecka to osoba znacząca- pozostająca w dłuższym kontakcie emocjonalnym, wywierająca wpływ z racji roli społecznej lub funkcji jaką pełni w życiu dziecka. Autorytetem mogą być rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, nauczyciele…

W roku szkolnym 2018/19 w miesiącu grudniu  oraz styczniu na terenie naszej szkoły będziemy zajmować się tą problematyką. Będziemy poszukiwać i odkrywać autorytety, po to aby nasza młodzież potrafiła odnaleźć jedną z największych, a zarazem najbardziej zapomnianych wartości – AUTORYTET.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

 

Program jest współfinansowany ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.a

Autor: A. Korcz

a

a

Podsumowanie kampanii „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu”

W kampanii „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu” wzięło udział 250 uczniów naszej szkoły.  Uczestnicy projektu cechowali się dużym zaangażowaniem. Zadawali wiele pytań i wyciągali trafne wnioski. Ideą  kampanii  było  odbudowanie i wzmocnienie autorytetu rodzica i nauczyciela w naszym społeczeństwie. Wydaje się, iż przynajmniej częściowo cel ten został osiągnięty, a na pewno zachęcił do dyskusji.

W ankiecie będącej jednym z elementów kampanii badano  poczucie wsparcia społecznego  i relacji interpersonalnych. Wyniki badania oraz obserwacje z zajęć pokazują, że dla naszych uczniów bardzo ważne są relacje z rodzicami, ale także z nauczycielami, dlatego też zostały zaplanowane działania mające na celu pogłębianie tych więzi. Informacje uzyskane dzięki kampanii posłużyły także do udoskonalenia programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.

Autor: Agnieszka Korcz

 

Copyright © 2020

Skip to content