Obiady

31 sierpnia 2022

a

Drodzy Rodzice !

a

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów na stołówce szkolnej (dwa dania + napój).

Obiady będą wydawane od 6.09.2022 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stawka za jeden obiad wynosi 6,00 zł.

Kwota za wrzesień 2022 r.  wynosi 114,00 zł za 19 dni (bez 1-5.09.2022 r.).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

 a

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do 5.09.2022 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po 2.09.2022 r. prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem  (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

Opłaty wniesione po 2.09.2022 r. będą podstawą zapisu ucznia na obiady od następnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub ujawnienia płatności na wyciągu.

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14 w dniach od 1.09.2022 r.do 5.09.2022 r. w godzinach 07:00-16:00, z tym, że 5.09.2022 r. – do godz. 12.00.

Copyright © 2020

Skip to content